Czy muszę posiadać wdrożony system HACCP?


Tak, i jest to duży plus każdej świadomie zarządzanej gastronomii. System HACCP pomaga nam w utrzymaniu bezpieczeństwa produkcyjnego na każdym jej etapie. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 z zm.)

Jakie są korzyści z posiadania systemu HACCP?


System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności. Na obowiązku wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna. Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek. Korzyści jakie może osiągnąć wdrażając system HACCP, obok celu nadrzędnego jaki jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, to przede wszystkim:
- spełnienie wymagań prawa żywnościowego,
- aktualizację wiedzy i podniesienie świadomości personelu,
- zdyscyplinowanie załogi i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach,
- spełnienie oczekiwań klientów,
- podniesienie pewności i systematycznej powtarzalności jakości produktów,
- aktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
- umożliwienie podjęcia działań zaradczych, przed pojawieniem się problemu,
- ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa,
- zmniejszenie strat produkcyjnych, ilości błędów i braków.

Dokumentacja HACCP – co powinna zawierać?


Dokumentacja HACCP to przede wszystkim:
- Zdefiniowanie zakresu stosowania systemu HACCP
- Utworzenie zespołu HACCP
- Opisanie produktu
- Opracowanie schematu procesu technologicznego
- Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP)
- Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
- Opracowanie systemu monitorowania dla każdego CCP
- Ustalenie działań korygujących
- Ustalenie procedury weryfikacji
- Prowadzenie dokumentacji i zapisów

Jakie są najważniejsze elementy systemu HACCP?


1. Analiza zagrożeń – ustalenie potencjalnego zagrożenia, ocena jego ryzyka i określenie środków zapobiegawczych.
2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli – KPK lub CCP /Critical Control Point/, które wyeliminują lub zminimalizują zagrożenie.
3. Określenie wartości parametrów krytycznych /limitów krytycznych/ i ich tolerancji.
4 Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego.
5. Określenie działań korygujących w przypadku stwierdzenia, że monitorowane parametry nie mieszczą się w granicach ustalonych tolerancji.
6. Opracowanie procedur weryfikujących dla potwierdzenia skuteczności działania HACCP.
7. Prowadzenie dokumentacji i rejestru danych dotyczących systemu.

Na podstawie jakich przepisów należy wykonać i wdrożyć HACCP w mojej firmie?


W Polsce głównym aktem prawnym regulującym kwestie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (wdrażanie systemu HACCP przez przedsiębiorstwa branży spożywczej) jest znowelizowana Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 z zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U. 03, 6,77).


Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co możemy zrobić, by Twój lokal osiągnął sukces, i był bezpieczny nie tylko na papierze, sprawdź tutaj.

Chcesz zamówić szkolenie?
Potrzebujesz poznać więcej szczegółów?
A może masz nietypowe pytanie?

Czekamy na Twój kontakt!
e-mail: biuro@gastroexpert.com.pl
tel: +48 663 072 715